Par sistēmu

 

Informatīvi - analītiskā sistēma Seldon ir paredzēta valsts, municipālo un komercstruktūru iepirkumu informācijas apkopošanai, operatīvai uzskaitei un analītiskai apstrādei Krievijas Federācijas, Baltkrievijas un Kazahstānas teritorijās.
 
Sistēmas galvenie uzdevumi
•  datu apkopošana par visu veidu iepirkumiem: tiem, kas atrodas pieteikumu izskatīšanas fāzē, esošiem, pabeigtiem, nenotikušiem un citiem;
•  detalizētas, ātras un efektīvas meklēšanas nodrošināšana plašā datu bāzē;
•  pieejamās informācijas detalizēta analīze, t. sk. mārketinga pētījumi, ko veic sistēmas lietotāji pēc sev interesējošiem kritērijiem, statistika par pasūtītājiem un piegādātājiem,       ...analītiskas atskaites u. tml.
 
Sistēmas moduļi